Membentuk insan cemerlang yang berjati diri kepada para pelajar (SAMNI).
Menjana peribadi dan sahsiah terpuji.
Melahirkan individu yang berpegang teguh pada asas akidah Islam.
Mencapai konsep persaudaraan Islam yang utuh.
Menjadikan tokoh2 Islam sebagai aspirasi tauladan dan panduan hidup.