VISI
Kecermelangan SAM Nurul Iman tahun 2013

MISI
Melahirkan 100% pelajar SAM Nurul Iman cemerlang dalam akademik, ko kurikulum dan sahsiah yang unggul selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah