Nama Penuh:
Nama Pena:
Emel:
No. Telefon:
Masukkan maklumat tambahan mengenai anda:
Laman Web (Blog/Sosial):
Tajuk Artikel:
Kandungan Artikel/Cadangan anda:


*Note: Sertakan sekali sumber artikel jika ia bukan hak milik anda.
            [ Sumber: Hanan.com ]

Kategori:


Syarat & Terma:

1. Artikel tersebut bukan hak milik atau 'copyright' individu/organisasi lain. Jika artikel itu bukan hak milik
    anda, anda perlu maklumkan kepada kami terlebih dahulu & sertakan sekali sumber artikel yang anda
    perolehi.
2. Editor Portal BADAR SAMNI berhak menyunting artikel anda sesuai dengan garis panduan 'editing'
    Portal  Badar.
3. Artikel yang dihantar tidak menyentuh isu-isu sensitif seperti isu perbezaan jemaah, perbalahan politik atau
    perkauman.
4. Gaya bahasa dan tatabahasa yang digunakan dalam artikel adalah betul. Contohnya, tidak menggunakan
     perkataan singkatan dalam artikel anda.
5. Artikel anda hanya akan diterbitkan setelah ianya dianalisa dan cukup syarat & terma penerbitan.